Markkinointi sisältää aina sekä projektiluontoisia kokonaisuuksia, että rutiineiksi luokiteltavia asioita. Kaikista niistä kannattaa olla itsellä muistio tai tarkistuslista, jonka avulla niitä hallitaan ilman, että kaikkea tarvitsee suotta säilytellä mielen päällä.

Säästyy sitä kapasiteettia muuhun tähdellisempään, ja dokumentointi auttaa tietysti myös kamppistulosten seuraamisessa, skaalaamisessa ja toistamisessa.

Muistion tekeminen pitäisi huomioida osana jokaista projektia, samoin sen päivittäminen säännöllisin väliajoin.

Kerää mappeihisi tämän kaltaista sisältöä:

 • Koska markkinoinnin/myynnin palavereja pidetään ja keitä siihen osallistuu
 • Kuvaukset omista lempiasiakkaista, brändiviesti ja kanavakohtaiset tehtävänannot
 • Graafinen ja viestinnällinen ohjeistus, some-ohjeistus
 • Vuosikello, tapahtumat ja niihin liittyvät kampanjat
 • Tavoitteet, sekä millä välineillä ja/tai toimenpiteillä niihin pyritään (some, tiedottaminen, mainonta, tapahtumat jne.)
 • Lista strategisista some-kanavista sekä niiden kirjautumistiedot
 • Mitä some-viestimiä on käytössä (WhatsApp, Messenger jne), kuinka ja missä tilanteissa niitä käytetään
 • Ohjeet sähköpostin käytöstä viestinnässä
 • Kirjautumistiedot työvälineisiin, palveluihin ja jäsenyyksiin joista maksetaan kuukausi- tai vuosimaksua
 • Uusien palveluiden arviointi- ja valintaprosessi
 • Ohjeet miten tiedostoja käsitellään, siirrellään ja nimetään
 • Alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteystiedot ja mahdolliset lomakkeet sopimuksia ja toimeksiantoja varten
 • Yhteystiedot hätätapauksia varten
 • Prosessikuvaukset ja kaikki tarpeelliset käyttöohjeet sekä tarkistuslistat koskien väline- ja kanavakohtaisia rutiineja, myynnin seurantaa jne. Esimerkiksi Instagramissa se voi olla jotakin tämän kaltaista:

*päivittäin: tarkista viestit ja kommentit, vastaa niihin, lisää uusi kuva, tykkää 10 uudesta tilistä, kommentoi 10 kuvaa
*viikottain: viimeistele kuvatekstit ja ajasta ensi viikon kuvat, lyhennä ja vaihda bio-linkki
*kuukausittain: tsekkaa raportit, suunnittele ensi kuun kuvitus, (kuvaukset ja kuvien viimeistely), tarkista bio

Artikkeli on aiemmin julkaistu Tiskivuorossa. Tilaa se itsellesi maksutta täältä.

 

Eve Koivula tartuttaa tarinankerrontaa brändimarkkinointiin ja jeesaa markkinoinnissa budjetista riippumatta.