Lienet jossakin vaiheessa kuullut termin SWOT-analyysi, mutta koska viimeksi käytit aikaa sellaisen tekemiseen?

Yrityksen perustamisvaiheessa varmastikin joo, mutta entä sen jälkeen – oletko tarkkaillut yhtään seuraavia osa-alueita:

Vahvuudet (S – strengths) – esimerkiksi yrityksesi maine ja tunnettuus, yrityskulttuuri työntekijöineen, tuotteiden ja/tai palveluiden laatu, kiitelty asiakaspalvelu, aineellinen omaisuus, joustavuus, uudistumiskyky…

Heikkoudet (W – weaknesses) – rajalliset resurssit, vanhentunut teknologia, päivittämätön tietotaito…

Mahdollisuudet (O – opportunities) – muutokset yhteiskuntarakenteissa, maailmantilanteessa ja/tai markkinoilla, uusien teknologioiden hyödyntäminen, muutokset kilpailijakartassa, viestinnän kehittäminen…

Uhat (T – threats) – uudet lainsäädännöt ja niiden vaikutus markkinaan, uudet kilpailijat, rekrytoinnin haasteet, heikko talous, trendit jotka muuttavat ostokäyttäytymistä, hupenevat henkiset voimavarat…

Mitä löytyy?

Entä millaisia toimenpiteitä aiot sen perusteella tehdä?

 

Eve Koivula tartuttaa tarinankerrontaa brändimarkkinointiin ja jeesaa markkinoinnissa budjetista riippumatta.